Ciklokros šampionat 2017 / Mastersi i Amateri / Novi Sad

Ciklokros šampionat 2017 / Mastersi i Amateri / Novi Sad

PROPOZICIJE

 ŠAMPIONAT SRBIJE MASTERA, AMATERA i U13 za 2017 CIKLO-KROS

 

ORGANIZATOR: BSS i BK “Elite” Novi Sad

 

DATUM: 05.03.2017  (nedelja)

 

MESTO: Novi Sad, Studentski park, kod Filozofskog fakulteta.

 

PRAVO UčEšćA: U13, amateri i masteri sa važećom licencom za 2017. godinu.

 

KATEGORIJE:             1. U13 W                                  6. Master W

 2. U13 M                                  7. Master A (30+)

 3. Amateri W U30                     8. Master B (40+)

                                    4. Amateri M U30                     9. Master C (50+)

5. Masteri apsolutno                10. Master D (60+).

                                                                                                             

STAZA: ciklo-kros, dužina kruga 1600 metara.

 

DUžINA TRKE: U13 M i W - 2 kruga (3.2 km), masteri A B C D i W i amateri M i W–40 minuta.

 

KANCELARIJA TRKE: kod mesta starta.

PRIJAVE I PODELA BROJEVA: u Kancelariji trke 60 min. (najkasnije 15) pre starta.

 

 

KOTIZACIJA: 400 din. po takmičaru. Za kategorije U13 i žene gratis.

START: U13 M i W - u 11:00, masteri A B C D i W i amateri M i W - 11:15 časova.

 

OCENJIVANJE: Pet takmičara je minimalan broj učesnika u muškim, a tri u ženskim kategorijama. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih mastera za određenu kategoriju, takmičari se mogu prijaviti za sledeću mlađu kategoriju. Rezultati mastera se odvajaju po prijavljenim kategorijama. Pobednik je takmičar koji pravilno savlada celokupnu stazu i u svojoj kategoriji prvi prođe kroz cilj.

 

OPšTE ODREDBE: trka se vozi po Tehničkom pravilniku UCI i BSS kao i ovim Propozicijama. Dozvoljeni su bicikli prema pravilniku ciklo-krosa.

Za U13 su dozvoljeni svi tipovi bicikla.

U kategorijama Master A, B, C, D i W takmičari mogu učestvovati i na MTB biciklima, s tim da će im se postignuti rezultat vrednovati samo u svojoj kategoriji, dok u Apsolutnoj master kategoriji neće imati plasman.

Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige za sve vreme trke (i u zagrevanju).

Zamena bicikla, otklanjanje defekata i kvarova dozvoljena je samo u obeleženoj PIT zoni. Dostignuti takmičari su obavezni da omoguće nesmetan prolaz takmičarima koji su ih dostigli i nastavljaju trku.  

Učesnici svojim startom potvrđuju da su upoznati sa sadržinom ovih Propozicija i da voze na svoju odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode pričinjene od samih učesnika ili trećih lica.

Eventualne izmene ili dopune ovih Propozicija Organizator će objaviti 60 minuta pre starta trke.

 

KAZNE: po Pravilniku.

 

NAGRADE: nagradiće se tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji medaljama.

 

TROšKOVI: Organizator snosi troškove organizacije, sudija i nagrada, dok ostale troškove snose sami učesnici.

 

NAPOMENE:

*Organizator zadržava pravo da takmičenje ne održi ukoliko 24 sata pre održavanja takmičenja prognozirana dnevna temperature po RHMZS za dan takmičenja bude niža od –5˚C.  

**Organizator se obavezuje da o tome obavesti sve zainteresovane na www.danubecup.org. najkasnije 12 sati pre starta.

 

Kontakt osoba: Tibor Tarjan, 064/11-484-76.                                                              Organizator

 

KOMENTARI
Da bi postaviti komentar morate biti prijavljeni na sistem